Năm học 2017-2018, học sinh nhà trường đã tham gia các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật Lào Cai tổ chức và cuộc thi khoa học, kỹ ...